องค์การบริหารส่วนตำบล ... ภาษาอังกฤษ?

ผมก็คงเหมือนกับหลายๆ คนที่สับสนกันว่าคำภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการของ "องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ ระหว่าง Subdistrict Administrative Organization (SAO) หรือ Tambon Administrative Organization (TAO) ก็ไปสืบค้นออนไลน์ ไปเจอใน Wikipedia ที่ en.wikipedia.org/wiki/Tambon ก็กระจ่างว่าเขาใช้ได้ทั้งสองคำ อย่างใดอย่างหนึ่งครับ

... สรายุทธ กันหลง เสาร์ 20 ตุลาคม 2555 19.42 น. สระแก้ว