ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ป.เอก บริหารการศึกษา เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2551

ไปดาวโลดได้ที่ ....
www.mediafire.com/view/?kt4zmmmmryk
และ
www.mediafire.com/view/?iuznynmdmzg

...สรายุทธ อังคาร 18 ก.ย. 55 15.50 น. กรุงเทพ


น.อ. ผศ. ดร. สรายุทธ กันหลง
(Assistant Prof. Doctor Sarayuth Kunlong, Colonel)
Mobile: 085 3260440
yuthxx@gmail.com
http://www.facebook.com/sarayuth.kunlong
Ipernity : http://www.ipernity.com/home/248956
Multiply : http://yuthxx.multiply.com/