งานวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม Full text dissertation บริหารการศึกษา หลักสูตร และการสอน รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ

มีน้องนักศึกษา ป.เอก มาถามเรื่องการทำวิจัย ก็เลยดาวโหลดงานวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของ มศว. มาให้ ต้องใช้ virtual IP และ username password และใช้เวลานาน ผมได้ใส่ในเวป mediafire.com ที่เป็น cloud storage สำหรับดาวโหลด คือ

านวิจัย ป.เอก ของ มศว. ฉบับเต็ม การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) ล่าสุด 19 เรื่อง
http://www.mediafire.com/?brk2n9zh0s1xv

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม รปม. ของ มศว. เรื่องนโยบายสาธารณะ 25 เรื่อง ไปดาวโหลดได้ที่ ...
http://www.mediafire.com/?v168tdx99wc6h

วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารการตลาดมหาบัณฑิต 15 เรื่อง ดาวโหลดที่
http://www.mediafire.com/?arb780oucyt6c

งานวิจัย ป.เอก ของ มศว. ฉบับเต็ม กศด. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
http://www.mediafire.com/?1iu57nee61ai7

ทักษะที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรมีนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ก็คือความสามารถในการสืบค้นงานวิชาการออนไลน์ หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่สอน หรือสอนแล้วนักศึกษาทำไม่ได้

มีปัญหาหรือข้อเสนอแนะอย่างไรแจ้งกลับมาด้วยครับ

สรายุทธ กันหลง 4 มีนาคม 2555, 10.25 น. กรุงเทพ
update ล่าสุด 5 มีนาคม 2555, 9.38 น. กรุงเทพ

เกี่ยวกับเจ้าของบล็อก (สรายุทธ กันหลง)

ดูงานเขียนออนไลน์ของสรายุทธ เกี่ยวกับการวิจัย ภาษาอังกฤษ บริหารการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ ภาวะผู้นำ ฯลฯ ได้ที่ ...