การบรรณาธิกรณ์ข้อมูล (data editing)

มีคนถามว่า "ท่านอาจารย์ค่ะ การบรรณาธิกรณ์ข้อมูล คืออะไรค่ะ" .... ขอตอบเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์คือ

"การบรรณาธิกรณ์ข้อมูล" น่าจะมาจากภาษาอังกฤษว่า "data editing" เป็นกิจกรรมที่เสาะหารวบรวมและจัดการเขียนให้เผยแพร่นำเสนอได้ เสมือนกับการเอาวัตถุดิบมาปรุงแต่งเป็นอาหารให้ทานครับ

ส่วน "บรรณาธิการ" ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่บรรณาธิกรณ์น้่นเอง

ไปดูเวปนี้เพิ่มเติม

... สรายุทธ อังคาร 28 ส.ค. 55 4.18 น. กรุงเทพ