Black boxen
 
 
 
                                                             Openheid. 
                                                             Deze black box staat voor openheid. Openheid          
                                                             staat bij mij voor iemand die zich heel makkelijk open
                                                             stelt tegen over andere mensen. Maar ze ook maar tot
                                                             op een zekere hoogte toe laat. Dat zie je wel goed aan
                                                             deze black box, omdat hij bijna helemaal open is. Maar
                                                              toch op het einde erg gesloten. Dat zie je aan de witte
                                                              balk in het midden.
 
                                                               Spontaan.
                                                               Deze black box staat voor spontaan. Als iemand
                                                                spontaan is dan denk ik aan een spring in het veld,
                                                                waar het enthousiasme vanaf springt. Zo zie je ook
                                                                hiernaast. Er is een groot vak. Dat dan een persoon
                                                                voor stelt en die kleine blokjes zijn de vonken die van
                                                                die persoon af springen.
 
 
 
 
                                                                  Vertouwen in anderen.
                                                                  Deze black box staat voor vertrouwen in anderen.    
                                                                  Als je vertrouwen in iemand hebt, dan doe moet die
                                                                  ander jou ook vertrouwen. En dan help je elkaar. Bij
                                                                  deze black box probeert de een de ander te helpen.
                                                                  Dat vind ik een teken van vertrouwen.
 
 
 
 
 
 
                                                                  Vrouwelijkheid:
                                                                  Deze black box staat voor vrouwelijkheid. En
                                                                  vrouwelijkheid staat maar voor een ding,
                                                                   Vrouwelijkheid.