Kato kuŝas sur la tapiŝo,preteriras mastrino kaj diras:

- Promenis, manĝis,satdormis - se mi havus tian vivon.

- Kato ekpensas:

- miajn katidojn ci dronigis, edzinon steriligis, min kastris.Estu tia vivo al ci ...