Unu viraĉo vespere tre multe drinkis kaj mortis.Poste trafis en la ĉielo.

Dio pensas, kion fari kun li?

Viraĉo: Mi tiel ankoraŭ deziras vivi iomete, revivigu min.

Dio: Ne, kiel homon mi ne povas, oni eblas revivigi vin kiel kokinon.

La viraĉo iomete pripensis kaj konsentis esti kokino. Li rekonsciiĝis en la kokinejo. Oni iradas tien, reen, bekas grajnojn.

Neatendite li sentas iun premadon en sia postaĵo kaj li tuj streĉigis sin. Elfalis ovo. Tio ekplaĉis al la viraĉo. Li ankoraŭfoje streĉigis sin kaj denove elfalis la ovo.

En ĉi tiu momento sia edzino vekigas lin kaj kriegas:

Tuj ellitiĝu damnita drinkulo! Ci jam la tutan liton prifekis!......