neniammilitointerni.over-blog.com/enhavo-de-la-julia/a%C5%ADgusta-numero-de-la-revuo-%C2%AB-esperanto-%C2%BB

147 ... Malferme: KER-ekzamenoj: novaj sukcesoj, novaj teknologioj (Katalin Kováts)
148 ... Tria sukcesa KER-sesio en Moskvo (Svetlana Smetanina)
149 ... Bona IDEO (Mireille Grosjean)
150 ... La amsterdama katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto (Hans Erasmus)
151 ... Lastatempe che ILEI: Gvidiloj, moduloj, etapoj kaj partneroj (Stefan MacGill)
152 ... Unuafoje IFEF kun UFE (Claude Nourmont kaj István Gulyás)
153 ... Kalendaro 2013 – 2014
157 ... Oficiala informilo; Komitatanoj B por la periodo 2013-2016
158 ... Recenzoj: Renato Corsetti pri Katekismo de la honesta homo; Anna kaj Mati Pentus pri Ne ekzistas verdaj steloj (60 mikronoveloj kun suplemento)
159 ... Miko Sloper pri The Universal Language: A Documentary Film by Sam Green
160 ... Leterkesto: Esperantistoj unuighu! (Jo Haazen); Rozkrucanoj donacas gravajn manuskriptojn (Rob Moerbeek); Nova lernu.net! (Petro Baláž)
161 ... Laste aperis
162 ... Rejkjavika UK: Alighoj randas milon
163 ... TEJO tutmonde: Reprezentado de TEJO en Forumo de Junularo Europa (Nico Huurman)
164 ... La 90-a Germana Esperanto-Kongreso (Yashovardhan); Aroma Jalto 2013 (Katerina Gradzion)
165 ... Kunveni regione dum MEKARO (Normand Fleury); La 72-a Hispana – en ordo kaj progreso (Lorenzo Noguero)
166 ... Forpasoj