http://neniammilitointerni.over-blog.com/article-enhavo-de-la-marta-numero-de-la-revuo-esperanto-116147001.html

Esperanto, marto 2013

51 ... Malferme: Lerni Esperanton plej gravas (Osmo Buller)

52 ... Kongresa komuniko 2

53 ... Kongresa temo: Insuloj sen Izoliĝo: por justa komunikado inter lingvo- komunumoj (Orlando E. Raola)

54 ... ILEI: Demisi-anonco ĉe la instruistoj (Stefan MacGill); ILEI june kaj praktike (Zsófia Kóródy)

55 ... Interlingvistikaj Studoj 15 jarojn ĉe UAM (Ilona Koutny)

56 ... TEJO tutmonde: Tri sinsekvaj junularaj eventoj en Brazilo (Rafael Henrique Zerbetto)

57 ... Libroservo de UEA en 2012: Poŝamiko spitis la ĝeneralan fluon (Osmo Buller)

58 ... Projekto por pliefikigi nian agadon (Francesco Maurelli)

59 ... Kalendaro 2013–2014

63 ... Recenzoj: Jukka Pietiläinen pri Èsperanto: polveka cenzury.

64 ... Yenovk Lazian pri La misteroj de la ĉina skribo / Les mistères de l'écriture chinoise; Anna Löwenstein pri Nomoj kaj sortoj

65 ... Laste aperis

66 ... Nitobe-simpozio en Rejkjaviko; Esperantologia Konferenco en Rejkjaviko

67 ... Oficiala informilo

68 ... Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado (Choe Taesok); Solena kunveno en Nov-Zelando (David Ryan)

69 ... Zamenhof-festo en Francio naskis novan E-placon (Raymonde Coquisart); Unua ĝemeliĝo de ĉina kaj korea mezlernejoj (Choe Taesok)

70 ... Montara karnavalo (Ela Karczewska); Jarkunveno de ĉinaj Esperanto- komercistoj (Lilia Nie)