BUROKRATA AFERO
Oni diris al kondamnito ke li rajtas je lasta deziro, sed li respondis ke li rezignas, ĉar tutcerte ili ne interkompreniĝos.

BILANCO
Kiam li preskaŭ atingis la sitelon, piedo forglitis kaj li falis en la puton.
Dum falado, li faris tiun konatan resuman trarigardon al sia vivo. Kaj li
konsideris ĝin ebena, sensuka kaj monotona (tio restu inter ni), tiel ke li
englutis la sufokigan akvon tute rezignacie.

EKSPRESTRAJNO
Neniu volis diri al li je kioma horo la trajno pasos . Oni rigardis lin tiel ŝarĝita per amaso da valizoj, ke oni, kompate, hezitis klarigi al li ke tie neniam troviĝis reloj nek stacidomo.

KIU SCIAS
El la kvar radoj de la aŭto, estis unu kiu turniĝis inverse. Sed tiu estis la bona, ĉar ĝi klopodis malprosimiĝi el tiu ĝirejo kiu lasis nin ruinigitaj.

AMIKO DE L' POPOLO
El la fundo de la katakomboj, la ĝisosta revoluciulo serĉis sloganojn kiuj estu gravureblaj sur ŝtonon, kiuj efiku en la propraj diskursoj kaj kontraŭbatalu la aliulajn.
Post longaj ĉirkaŭpensoj li trovis unu tranĉe akran. Li stariĝis kaj inspiracie ravita ekkriis: "Reĝo naskiĝis! Mortu la reĝo!"