Antaŭ 126 jaroj naskiĝis Priska Haas, la edzino de d-ro Henrik Haas, la advokato, kiu fondis Esperanto-Societon en Maribor en la jaro 1910. Sinjorino Priska Haas estis longtempa membrino de tiu ĉi Societo kaj tre ŝatata instruistino de Esperanto. Ŝi senpage instruis Esperanton al multaj gelernantoj en sia loĝejo. Priska Haas estis tre afabla, helpema kaj klera sinjorino, kiu kapablis transdoni sian bonegan lingvoscion al siaj gestudentoj. Multaj el ili nun estas kuracistoj, ĵurnalistoj, advokatoj, profesoroj, filozofoj, fervojistoj... Mi memoras, ke unufoje semajne mi vizitis sinjorinon Haas, kiu preparis min por fari B-ekzamenon. Danke al ŝi kaj al miaj preparklopodoj, mi sukcese pasis la menciitan ekzamenon…

Dum mia studado de lingvistiko en Ljubljana, mi ankoraŭ vizitadis s-inon Haas unufoje semajne por havi agrablajn kaj interesajn konversaciojn en Esperanto. Dum unu el miaj vizitoj ŝi menciis, ke eĉ Josip Broz Tito scipovis Esperanton, kiun li ellernis en la maribora malliberejo…En la loĝejo de s-ino Haas mi iam renkontis ŝian filinon Herta…

Priska Haas mortis en Maribor en la jaro 1975, kiam mi servis en la armeo en Jastrebarsko…

Pro ŝia bonfaremo, bonkoreco, idealismo kaj entuziasmo pri Esperanto-movado, Priska Haas restos daŭre en miaj pensoj kaj koro.

Milan Topolnik, Maribor, SLOVENIO