Djordje Dragojlovic prelegas 2 La 15-an de decembro 1859 en Bjalistoko naskiĝis Ludoviko Lazaro Zamenhof, kreanto de Esperanto-lingvo. Ĝi estas unika lingvo kiu naskiĝis paralele kun sia skriba literaturo. Post la morto de L. L. Zamenhof Esperanto kiel lingvo kaj ideo kontinue disvolviĝas kaj allogas interesiĝon de intelektuloj, aparte de verkistoj – tradukistoj. Tiel, dum la UK en Danzig (hodiaŭ Gdansk en Pollando), 1927, estis unuanime akceptita propono de Julio Baghy ke la 15-a de decembro (naskiĝtago de Zamenhof) estiĝu la tago de E-literaturo. De tiam oni festas ĝin vaste kaj oni konsideras morala devo de ĉiu vera Esperantisto aĉeti minimume unu E-libron. De kiam oni komencis uzi esprimon ''Zamenhofa tago'' – oni ne scias. Tiel klarigis al ni, dum nia solena renkontiĝo la 15-an de decembro 2013-a en Subotica, nia samideano Djordje Dragojlovic. Lia prelego je la temo ''Suboticanoj en E-literaturo'' impresis nin, ĉar ĝis nun ne ĉiuj el ni estis konsciaj ke Subotica povas sin laudi per tiom da Esperantistoj kiuj okupiĝis(-as) pri E-literaturo: verkado, tradukado... Plej konataj en nia medio estas: Paulo Lengyel, Koviljka Tišma Janković, Tibor Sekelj, Leopold Mokker, Blaško Gabrić, Bogoljub Grabarević, Terezija Kapista, Vladimir Kirda Bolhorves, Laszlo Huszar, Djordje Dragojlović... Iuj el ili naskiĝis en Subotica, iuj vivis kaj agis en Subotica, aŭ alimaniere estas ligitaj al Subotica.
Post la prelego sekvis dua parto de la programo: muzikaj numeroj. La juna kaj perspektiva lernantino de meza muziklernejo en Subotica, Blanka Laszlo, ludis ĉelon same bonege klasikajn numerojn kiel ankaŭ popularajn esperantajn melodiojn akompanante nian komunan ĝojan kantadon. Sinjoro Dietrich per sia majstra harmonika ludo kaj kantado riĉigis tiun nian solenan renkontiĝon. Kompreneble, ne mankis ekspozicio de E-revuoj haveblaj en nia medio kaj libroservo, kvankam modesta, tamen ebligis al iuj aĉeti almenaŭ unu libron kiel decas al ĉiu vera esperantisto en tiu tago. La programon sindoneme aranĝis nia diligenta sekretariino Aranka Laszlo.

Raportis Kristina Kujundžić. Fotoj troviĝas en la Albumo.