TORUNAJ SURPRIZOJ

Vendrede la 27an de junio je la 14h00 en la Vroclava Centro de Pliaĝuloj (Vroclavo/ Malsupra Silezio / Pollando) kadre de la tutjara programo de Akademio de Pliaĝuloj - „Kiel grandioza estas la mondo” okazis renkontiĝo kun konata la pola esperantistino Teresa Nemere.
La ciklon kune preparas por neesperantistoj Centro de Interkultura Edukado - Regiona Buroo Vroclavo (E-organizaĵo) kaj Vroclava Centro de Pliaĝuloj (neesperanta organizaĵo). La celo de la programo estas stimuli aktivecon de la pliaĝuloj, vigligi la kunlaboron kun neesperantaj medioj kaj disvastigi Esperanton.

Teresa Nemere bele rakontis pri Toruń, unu el la plej malnovaj urboj de Pollando. Ŝi ne forgesis pri belaj legendoj, kiuj kompletigas historion kaj montras ĉarmon kaj magion de la urbo. Dolĉa akcento de la renkontiĝo estis gustumado de la famaj torunaj spickukoj.
Teresa ankaŭ belege enplektis en sian prelegon informojn pri Esperanto kaj pri “patro de E-poezio” Antoni Grabowski, kiu estis lernanto de la toruna gimnazio kaj poste studento de la vroclava universitato.
La publiko, kiu tute plenigis la prelegsalonon dankis al Teresa pro multaj interesaj kelkfoje nekonataj informoj.
Fine de la renkontiĝo Małgosia Komarnicka enmanigis al Teresa Nemere dankdiplomon de du organizaĵoj: la Centro de Interkultura Edukado (Esperanta) kaj la Vroclava Centro de Pliaĝuloj (neesperanta) pro la bela prelego.

La saman tagon en Publika Biblioteko en Vroclavo, kiu situas en centro de la urbo okazis fino de la Esperanto kurso, kiun gvidis Małgosia Komarnicka kaj Bogdan Dembiec. En ĝoja etoso estis disdonitaj certifikoj, donacoj kaj floroj. Nova E-kurso komenciĝos septembre en la sama loko.

Centro de Interkultura Edukado - Regiona Buroo Vroclavo jam invitas al la sekva renkontiĝo la 18an de julio en Vroclava Centro de Pliaĝuloj (Dominikana placo n-ro 6 (salono n-ro 210 /enskriboj: tel. 71 772 49 38) ) je la 14h00. Ĉi tiu renkontiĝo estos dediĉita al Esperanto. [Se iu deziras helpi prepari la programon bonvolu skribi al informado.eo@gmail.com]
La anonco pri nia ciklo regule aperas en vroclavaj (kaj ne nur) gazetoj, kiuj atingas grandan nombron da personoj.

Nome de la estraro de Centro de Interkultura Edukado - Regiona Buroo Vroclavo
Małgosia Komarnicka
[Rigardu paĝaron de la Vroclava Centro de Pliaĝuloj: (informoj pri nia ciklo jam estas dulingve)
esperante: www.seniorzy.wroclaw.pl/index.php/component/content/article/48-cykl-jaki-wspaniay-jest-ten-wiatq/1384-torunaj-surprizoj.html
pole: www.seniorzy.wroclaw.pl/index.php/component/content/article/48-cykl-jaki-wspaniay-jest-ten-wiatq/1383-toru-nie-tylko-piernikami-synie.html kaj vizitu nian Ipernity-paĝaron www.ipernity.com/home/518307 pri kiu zorgas Ewelina Tulko]