JAPANAJ ESPERANTISTOJ DUM LA RENKONTIĜO KUN NEESPERANTISTOJ

La 7-an de majo 2014 je la horo 15:00 en bela Klubo de Muziko kaj Literaturo en Vroclavo ( Malsuprasilezio / Pollando) komenciĝis laŭvica renkontiĝo kun japana poezio hajko legata en pola lingvo kaj en la internacia lingvo Esperanto. La renkontiĝo titolita „La internacia lingvo Esperanto - ponto inter la kulturoj japana kaj pola” estis preparita fare de Centro de Interkultura Edukado – Regiona Buroo Vroclavo (esperantistoj) kaj la Hajko-Sekcio de la Universitato de la Tria Aĝo ĉe la Ekonomika Universitato en Vroclavo (neesperantistoj).
La honora patrono de la evento estis ambasadoro de Japanio en Pollando, sinjoro Makoto Yamanaka.
La enirantajn gastojn bonvenigis vestitaj en belajn kimonojn , reprezentantinoj de la organizantoj Małgosia Komarnicka kaj Anna Ejfler regalantaj la gastojn per kukoj hejme bakitaj fare de sinjorino Teresa Jóźwin kaj enmanigante al ili ligitan per malgranda rulpaperaĵo kun hajko-versaĵo en pola lingvo kaj en la internacia lingvo Esperanto.
Honoraj gastoj de la renkontiĝo estis gesinjoroj Yumiko kaj Honoka Kosaburo Tokiwa el Japanio. Sinjorino Yumiko Tokiwa kontrolis la procedadon dum la teo-ceremonio. La ceremonion prezentis al la ĉeestantoj sinjorino Adelina Burska, kiu en Japanio enprofundiĝis en sekretojn de teo-ceremonio. Antaŭ la ceremonio Małgosia Komarnicka tralegis fragmenton de la libro de Roman Dobrzyński „Rakontoj el Oomoto” sub la titolo „Vojo de teo” konsciigante al la ĉeestantoj, ke la ceremonio prezentota al ili diferenciĝos dis de la originalo pro la limigoj kiel manko de tempo kaj taŭga lokalo. La publiko havis okazon gustumi la japanan teon kaj moĉio t.e. la rizajn kukojn manĝataj kutime helpe de plataj stangetoj el ligno. Sinjorino Yumiko Tokiwa prezentis ankaŭ la tradician japanan arton de paperfaldado, origamio kaj instruante ĝin al kelkaj volontuloj.
La membrinoj de Hajko-Sekcio legis proprajn versaĵojn en pola lingvo kaj en la internacia lingvo Esperanto. La ĉeftemo de la versaĵoj estis la teo. Pli frue pri la japana poezio hajko mallonge informis Anna Ejfler. La versaĵojn esperantigis konata esperantistino Teresa Nemere.
Al la renkontiĝo akompanis belega muziko, kiun plenumis lernantoj de la Ĝeneralkleriga Muzika Lernejo de Karol Szymanowski en Vroclavo.

Por fino de la programo estis enmanigitaj donacoj kaj floroj al la gastoj el Japanio, al organizantoj kaj al plenumantoj. Nome de la rektoro de Ekonomika Universitato
sinjoro Marek Urban dankis al la organizantoj pro la belege preparita programo dezirante daŭran fruktodonan kunlaboron. La publiko ankaŭ estis ravita, kiu ne avaris aplaŭdojn kaj belajn dankovortojn. La komuna foto finis laŭvican renkontiĝon, kiun komune preparis esperantistoj kaj neesperantistoj. Ĝi estis ebla pro la engaĝiĝo de la homoj dezirantaj disvastigon de la lingvo Esperanto, prezentadon de ĝiaj valoro kaj uzebleco, kaj alproksimigon de informoj pri Japanio kaj precipe pri ĝia belega poezio hajko, kiu estas ankoraŭ malmulte populara en Pollando.

Por la estraro de la Centro de Interkultura Edukado - Regiona Buroo Vroclavo
Małgosia J. Komarnicka
[Vizitu: www.ipernity.com/doc/518307/album]
Załączniki: 6

Obraz
dum la teceremonio.JPG
Obraz
origamio.JPG
Obraz
donacoj kaj floroj por Yumiko.JPG
Obraz
donacoj kaj floroj por Honoka Kosaburo.JPG
Obraz
komuna foto.JPG
Word
Japanaj esperantistoj dum la renkontiĝo kun neesperantistoj en Pollando.docx