Zofia Kamieniecka naskig^is en 1920 jaro. La infanecon kaj junecon s^i pasigis en C^ęstochowa, kie s^i lernis en mezlernejo, gimnazio kaj liceo. La 15-an de majo 1939 jaro s^i ricevis la abiturientan diplomon. Dum la hitlera okupacio, kune kun kelkaj koleginoj, s^i estis direktita instrui junularon dum sekretaj lekcionoj. La instruado okazis en privataj domoj. Por pli bona sekureco ili ofte s^ang^adis la lokojn.
S^ia junulara revo estis forveturi al la kamparo. Kaj s^ia revo efektig^is, dum milito s^i ricevis postenon de instruistino de filino, de bienposedanto, en vilag^o Smotryszew c^e Radomsko. La patrino de s^ia lernantino estis judino. Iun vesperon venis gestapanoj por preni s^in. Adiauante nin s^i faris krucosignon kaj diris: "Ne ploru, estu bravaj". La virino mortis en malliberejo.
Nelonge post tiu evento Zofia Kamieniecka revenis al C^ęstochowa kaj daure instruis junularon dum sekretaj lecionoj.
Por plialtigi la pedagogiajn konojn, s^i memklerig^is, s^i partoprenis la sekretajn studojn "Pedagogio de la Okcidentaj Teritorioj".
Post la fino de milito s^i laboris en la lernejo kiel instruistino de matematiko, fiziko kaj kemio. En multaj lernejoj s^i organizis postlecionajn okupojn: pupteatraj^etojn, recitadojn, prezentadon de popolaj dancoj kaj kantoj.
Kune kun s^ia edzo - oficiro de Pola Armeo s^i multfoje s^ang^is la log^lokojn: Toruń, Chea, Wałcz... De 1959 jaro ili eklog^is en Gdańsk.
La unuan fojon s^i renkontig^is kun Esperanto tute hazarde de s^ia kuzino. Neplene konvinkita s^i partoprenis la unuan kurson de Esperanto. Tamen la kurson s^i finis kun tre bona rezulto. Poste s^i finis la korespondajn kursojn pri la E-gramatiko kaj tradukado de polaj tekstoj al Esperanto.
S^i gvidis nultajn kursojn por komencantaj geesperantistoj.
S^i estas autorino de la volumeto da versaj^oj dedic^itaj al la papo Johano Paulo la II-a, titolita: "En unueco kun la Sankta Patro". S^i publikig^is i.a. versaj^ojn: "Al Dio g^oje eksonu glor`,", "Epigramoj pri virinoj". S^i esperantigas poezion de Jan Kochanowski ( pola XVI - j.c. verkisto )m versaj^ojn kaj religiajn kantojn, popolajn kaj regionajn kantojn kaj versaj^ojn de multaj polaj autoroj.
Ekde 1998 jaro s^i estas la c^efdirektorino de la dumonata bulteno "Gdańska Esperantisto".
( Lau "Pola Esperantisto" 3/2012 )