SUKCESA PROGRAMOFERMO EN GHERLA /Szamosujvar/


Inter la 28-a de aprilo kaj la 3-a de majo 2014 okazis la fina renkontiĝo de la plurpartnera Komenius-programo “Diversaj profesioj”. Dank' al Mimi Berariu, la animantino kaj la animo de ĉi tiu aranĝo, mi povis partopreni en la unuaj tri tagoj de la evento. Ĉar ĉiuj partoprenantoj – de Bulgario, de Italio, de Germanio kaj de Litovio - alvenis ĝis dimanĉo vespere, la aranĝo povis komenciĝi la 28-an de aprilo, lundon matene, per la akcepto kaj bonvenigo far la direktoro de la Liceo Ana Ipatescu, sinjoro Radu Ielcean. Post la salutvortoj kaj post la disdono de la ŝildetoj, la lernantoj povis viziti la centron de la urbo, dum la instruistoj kafumis kaj babiladis en la biblioteko de Mimi.

Sekvis programero, dum kiu la fremdlandaj partoprenantoj prezentis sian imagon pri Rumanio. La bulgaroj akcentigis la turismajn kaj kulturajn valorojn de Rumanio, la metodaj germanoj trarigardis l a historion de Rumanio ekde la romia konkero ĝis la NATO- kaj EU-membrecoj, la litovoj prezentis amuzan revuon de la rumaniaj rekordoj, akcentinte pri la grandega ortrezoro de Rumanio, dum Italio prezentis tre personigitan impresojn pri la rumanoj, bazitan sur la kontaktoj kun rumanaj enmigrintoj en Italio.

Posttagmeze oni vizitis la armenan katedralon, ĝuante la tre spritan pre zentadon de sinjoro Ioan Esztegar, kuratoro de la katedralo kaj prezidanto de la armenoj de Gherla, spicita per ĝuindaj anekdotoj. La vizito kulminis ĉe pentraĵo de Rubens, kiun oni gardas en aparta ĉapelo.La dua tago komenciĝis per vizito de la salminejo de Turda /Torda/. Estis interesa sperto por ĉiuj, kaj la trihora vizito ebligis al la lernatoj konatiĝ i kun la malnovaj teknikoj de salminado, admir i la grandegajn kavojn de la salminejo, kaj amuziĝi pri la novaj aranĝoj de la minejo.Sekvis la viz ito en Cluj-Napoca /Kolozsvar/, ĉefurbo de Transilvanio, kiu komenciĝis en la urbocentro, ĉe la gotika katolika katedralo Sankta Mikaelo kaj la statuo de la Reĝo Matiaso la 1-a de Hungario, kiu naskiĝis en la urbo. Estis interese por la litovoj vidi inter la flankfiguroj de la monumento la figuron de Bathory Istvan, la avo de ilia Granda Duko Steponas Batoras, reĝo de Polando inter 1576-1586. La partoprenantoj havis la okazon vidi famajn monumentojn de la malnova urbo, inklude la Nacian Teatron.

Dum la tria tago la partoprenantoj havis la okazon informiĝi pri diversaj karieroj. Komence oni vizitis la meblofabrikon de Gherla, kun la gvidado de Adrian, ankaŭ li esperantisto. Estis interese vidi la procezon, ekde la a rbotrunkoj gxis la finitaj mebloj. Fine de la vizito ĉiuj partoprenantoj ricevis etan donacon. Posttagmeze oni veturis denove al Cluj-Napoca, kie oni vizitis la Teknikan Universitaton, konatiĝinte kun la plej novaj teknikoj de maŝinfabrikado.

Vespere, la lernantoj pretigis la “Vesperon de la talentoj”, kiun, bedaŭrinde, mi jam ne povis ĉeesti, sed pri kio mi aŭdis, ke ĝi estis tre sukcesa. Por aliaj detaloj bonvolu viziti la paĝon:

niaj-profesioj.webnode.com