Klarigo
(Magyarázat)

ja ne por vivi
nur por transvivi donis
Dio la ŝancon

Hieraŭ
(Tegnap)

ĉu papilio
dancis inter la arboj
aŭ nur sunlumo?

Monto
(Hegy)

ĉio malgrandas
pli ol infanaĝe nur
la monto kreskis

Feliĉo
(Boldogság)

birdo flugadas
kaj ne provas postlasi
spuron en aer'

Steloj
(Csillagok)

maldensa teksaĵ'
nigra estas la ĉiel'
transe lumata

Alveno
(Megérkezés)

lumo subporde
mi scias trovis mi vin
jup' klakfermita

Anna
(Anna)

dispakas freŝan
litaĵon kiel ludant'
kartaron novan


Fideleco
(Hűség)

kribriĝa pluvo
akceptu min ankoraŭ
maro malflusa

Angoro
(Szorongás)

enpaŝas pordon
ne plenigas ĝin per rid'
venis jam iu?

Disiĝo
(Elválás)

viaj dek varmaj
fingroj fora dentrado
mi haltetadas

Pinto
(Csúcs)

antaŭ mi roko
belas la rekta voj' sed
kurba konvenas

Vakuo
(Űr)

vane promenas
vent' inter nudaj arboj
nenia rezist'

Memoro
(Emlék)

vi kunportis min
mi rerigardas al mi
de malproksime

Unua neĝo
(Első hó)

neĝis ĉinokte
sur nigraknabina koks'
punta jupeto

Malŝparo
(Pazarlás)

ĉiun neĝeron
fuŝitan tie supre
oni deĵetas

Anĝeloj
(Angyalok)

ĉion en ĝarden'
pakas en freŝan neĝon
kien vojaĝas?

Nokta neĝo
(Éjszakai hó)

ĉifa aersak'
en la ĝarden' matena
panel' rompita

Vintra flugado
(Téli repülés)

lanugo flirta
flugas en peza mantel'
blovas frosta vent'

Degelo
(Olvadás)

ariĝas ere
kaj falas amase la
neĝ' de l' tegmento

Eterneco
(Örökkévalóság)

Jesuon murdi
kaj neĝeron surpingli
blankpapilie

Morto
(Halál)

Kiel se pri la
sekvanta buŝpreno vi
tamen rezignas

Hejme
(Otthon)

neĝa pejzaĝo
ĉirkaŭe ĉie plena
je krakmaizo

Malfrupostagmeze
(Késő délután)

helas ankoraŭ
la neĝ' pro la flava brust'
de la paruoj

Mortemuloj
(Halandók)

dum ili ridas
en ilia buŝ' blankas
la dura skelet'

Sonĝo infanaĝa
(Álom a gyermekkorról)

sur neĝulkapaj
molaj rulgloboj turnas
sin la ĝardeno

Vivovojo
(Életút)

de l' pinto neĝa
iras mi retro eble
sube ne vintras

Epitafo
(Epitáfium)

mi estis brava
ĉar timegis mi eĉ pli
la malkuraĝon

Demando
(Kérdés)

ĉu neĝo blankas
en nesto cikonia
aŭ printempas jam?