MALRAPIDIGO
(LASSÍTÁS)


Lingvo
(Nyelv)

Dio estas vort'
multe pli mallonga ol
griloĉirpado


Kvieta pluvo
(Csendes eső)

maltrikas anĝel'
la grizan lanjaketon
por ĝin refari

Adiaŭo
(Búcsúzás)

samas ĉu ploras
mi aŭ pluvas ekstere
ne vidas mi vin

Restaĵoj
(Maradék)

steletoj supre
sur vasta ĉiel' estas
nuraj paneroj


Mondobildo
(Világkép)

trans la mont' multas
miaj sunoj malvarmaj
ĉu vastos por pli?


Nokta ĉielo
(Éjszakai ég)

urb' forlasita
ankoraŭ lumanta sed
jam ne loĝata
Merlotrilo
(Rigófütty)

sur seka branĉo
merlo triladas sed ĝin
mi ne plu ŝatas


Teruro
(Iszony)

kiom morttretis
vi da formikoj ĝis nun
ne plu moviĝu


Metafiziko
(Metafizika)

Dio kliniĝas
sur nin pluvo karesas
barb' travidebla


Aŭtuna vojaĝo
(Őszi utazás)

jam falas persik'
kaj supre lana neĝ' sur
malmola roko


Estetiko
(Esztétika)

do kial belas
la jugland' se ĝin oni
devas disrompi?


Gravito
(Nehézkedés)

disde la tigo
sed fore de l' tero ĉu
jam la libero?


Vetkurado
(Versenyfutás)

frond' maldensiĝas
kaj mi neniam vidos
kion korp' kaŝas


Aŭtuna espero
(Őszi remény)

en cikonia
nesto jam kreskas herbo
sed vintro venas


Maizofolio
(Kukoricalevél)

sanga fingropint'
anĝela estas ros' sur
maizofoli'


Lunlumo
(Holdvilág)

blindan vizaĝon
de Di' nokte sun' lumas
ĝi jam tre oldas


Cikorioj
(Katángok)

bluaj okuloj
senpupile rigardas
vintro proksimas


Spektaklo
(Mutatvány)

aŭtuna foli'
unumane sin kroĉas
super nenio


Denove Sizifo
(Megint Sziszüphosz)

faligas la arb'
la frondon sed printempe
ĝin ree levos


Cirkulado
(Körforgás)

malflusas la frond'
la branĉoj elmergiĝas
malseka rompaĵ'


Arto
(Művészet)

sur seka foli'
roso brilas matene
sed jam malfruas


Prepariĝado
(Készülődés)

mi nur tuŝas vin
kiel pluv' foliaron
sed estos mi neĝ'


Aŭtuna okazaĵejo
(Őszi helyszín)

el la ĝardeno
la vento forblovadas
ĉiujn pruvaĵojn


Instruaĵo
(Tanulság)

pikite de frost'
eĉ prunelo dolĉiĝas
kion atendi


Pomujo
(Almafa)

falas folioj
kaj kroĉas sin frukto al
branĉo malmola


Sunsubiro
(Napnyugta)

kreskas la ombro
maljunule odoras
aŭtuna ĝarden'

Biografio
(Életrajz)

pro eta pluver'
bruetas seka foli'
de kiu la voĉ'?

Malrapidigo
(Lassítás)

malmulto havas
lokon jam en mia viv'
ĝi elverŝiĝas


Promeso
(Igéret)

kolorpapere
ŝiras la frondon la vent'
sed sendonace


Reludado
(Visszajátszás)

ploras la vent'
erinacon karesas
maljuna fakir'