Coraz więcej rodaków wybierają działalność zyskowną w Niemczech. Dzięki rzeczonemu faktowi nie tylko potrafią liczyć na odpowiednio odpłatne zlecenienia, a także posiadają uprawnienie do przyjmowania niemieckich świadczeń społecznych, które są wyższe niżeliby w Polsce. Na mocy regulacji unijnych którykolwiek emigrujący pracownik jest bowiem otoczony systemem bezpieczeństwa pojedynczego państwa członkowskiego UE, oraz ma względem owego aparatu jednakowe prawa i obowiązki jak mieszkańcy tego państwa.

To wyjątkowo wyjątkowe z punktu spostrzegania Polaków zarabiających w Niemczech, zaś żyjących w Naszym kraju. Zasiłek ten przysługuje rozliczenia podatkowe Niemcy albowiem zarówno na dzieci osób zamieszkujących w Niemczech, jak i w naszym rodzimym kraju. Regulacja do niego przypada, gdy jedno z rodziców przez co minimum pół roku (183 dni) pracuje w Niemczech plus liczy się z pobliskim urzędem podatkowym. Właściwie tak samo jest, jeżeli rodziciel zarabia w Niemczech, a przebywająca w Naszym kraju rodzicielka sama chowa dzieci.

O należność datku można się ubiegać do czterech lat wspak. Co więcej, i robotnicy czasowi – jeśli ulegają podatkowi dochodowemu, zaś ich wpływ brutto w Polsce nie przekracza limitów (wynosi około 4 tys. euro dla osób samotnych a około 8 tys. euro dla ludzi trwających w stosunku małżeńskim) mają uprawnienie do zasiłku rodzinnego. Więcej informacji u nas.