Nur kvar tagoj ni akceptas aliĝiloj je la nia aŭtuna jubilea solenaĵo!

Vendrede lasta agado de teatraĵo RUR aŭ Terura sonĝo!

www.esperanto.webz.cz/solenajxoj2013.html