Jam vi povas alliĝi je nia aŭtuma aranĝo!
Tuta programo kaj aliĝilo estas ĉi tie:
http://www.esperanto.webz.cz/solenajxoj2013.html