En la tagoj 10-11 de septembro 2011j. okazis en Radom la vica, tre iteresa aranĝo sub la titolo "Strateto de tradicio". Tiun ĉi aranĝon preparis la kulturdomo Resursa Obywatelska (Civitana Klubejo) kaj la duan fojon ni, esperantistoj (danke al la zorgo de nia klubestro A. Dorosz) havis eblecon por promocii nian ideon kaj la lokan E-agadon. En nia E-stando ni provis montri nian kluban laboron kaj samtempe informi la geurbanojn pri nia ekzisto kaj nia preteco por proponi Esperanton al ĉiujn ekinteresitajn personojn. Niaj deĵorantaj geklubanoj tre lerte kaj interese informis la amason de preterpasantoj pri nia kluba laboro, eblecoj pri interkompreniĝo pere de Esperanto, kaj ĝenerale ili promociis la Internacian Lingvon. Ĉu sukcese? Ni ekvidos. Estas la fakto, ke dum la du tagojn, ni disdonis grandan kvanton de E-reklamiloj (flugfolioj). Okazis interesaj interparoloj. Do, ni estas kontentaj, kaj ni estas certaj, ke ni faris bonan laboron por reklami Esperanton en nia urbo.