La kanton oni aŭdas ĉi tie: http://www.ipernity.com/doc/behrens/9465205

kaj vidas videe tie ĉi : http://www.youtube.com/watch?v=u4YlUjW_CWk

Freundeskreis 99, Amikaro 99

(in) Esperanto, international Verständlich, Yeah, Yeah,
Esperanto, por la internacia kompreniĝo, jes, jes

Wir besetzen Botschaften in totgesagten Wortschätzen
Ni disvastigas mesaĝojn en vivanta vorttrezoro, morta laŭdire

Esperanto hält Einzug in bundesdeutschen Vorstädten
Esperanto eniras en la germani-suburbojn

(und) Freundeskreis wird zu Amikaro
kaj Freundkreis iĝas amikaro

der 2Pac Amaru des Stuttgarter Barrios
La Tupac Amaru el la Stuttgartaj kvartaloj

unser Lingvo ist der Ausdruck dieses Schmelztiegels

Nia lingvo estas la esprimo de tiu ĉi krisolo

wir bring'n euch Hip-Hop Sound in dem sich die Welt spiegelt
Ni alportas al vi hiphopan sonon, kie la mondo sin spegulas

weil wir den Blick bewahrten und wir selbst blieben
Ĉar ni konservas la vidon kaj ni memstaras

das ist für die Heads die Raps aus 0711 lieben
Tio estas por la Heads, kiu ŝatas la 0711ajn rapojn

miliano, mondano mit der Mischpoke
militano, mondano kun la
Mischpoke

Don Philippo und Frico, dem Discjockey
Sinjoro Filipo kaj Frico, la diskĵokeo

Die Philosophie: Streetpoetrie
La filosofio: strat-poezio,

'ne Lingua Franca für alle Linken und Einwanderer
lingvafrankao por ĉiuj maldekstremuloj kaj enmigrantoj

wir schreiben '99, heut is Rap universell,
Ni skribas '99, hodiaŭ estas rapo univerala

A&R's sehen aus wie B-boys die Kultur zerschellt am Geld

A&R vidas nin kiel B-boys-n, la kulturo frakasiĝas kontraŭ la monon

die mediale definition von hip-hop is ne farce

La media signifo pri hiphopo estas nur farso

wir tun was wir immer taten nur der kontext is im arsch

Ni faras kion ni ĉiam faris, nur la kunteksto estas fuŝa

iich krieg' Kopfschmerzen von zuviel Popkonserven

Mi ekkapdoloriĝis pro tiom da popkantistoj

doch FK lässt sich nicht in diesen Topf werfen

se ja Freundkreis ne sinlasas ĵeti al tiu poto

es gibt nichts was uns zügeln kann, nichts was uns hält

Nenio povas bremsi nin, nenio kio haltigu nin

wir spreaden's über stuttgarts Hügel in die Welt, Esperanto.

Ni disvastigas ĝin el monteto de Stuttgart al la mondo, Esperanton


- chorus-

Esperanto, c'est la langue de l'amour, (que)

Esperanto, estas la lingvo de l' amo

tout, à tout vient à parler

Ĉio al ĉio parolos

espéranto, et à ce jour l'espoir est née

Esperanton, kaj tiun ĉi tagon la espero naskiĝis

Espéranto

Esperanto


Esperanto, Standpunkt unsres gleichen

Vidpunkto de niaj samuloj

von denen die die und nicht nur sich an der Kultur bereichern

De kiuj riĉiĝas kaj ne nur de la kuturo

ein Synonym für lasst hundert Blumen blühn

sam-sensaĵo estas por “lasu cent florojn flori”

hundert schulen in rapcyphers miteinander wetteifern

Cent lernejaj rapteamoj konkuras inter ili

esperanto: antwort auf den kulturellen bankrott,

Esperanto: respondo al la kultura bankropto

musik ist weltsprache, keine schnelle geldmache

Muziko estas mondo-lingvo, nenia rapida mon-fabriko

//escuchar el lenguaje// raps belcanto

Aŭskulti la lingvon rapon, belkanton

fiedel dem biz wie castro die erste geige zu seim' letzten tango

Fidel similas al Biz kiel Kastro similas al violino de lia lasta tango

esperanto: eloquente definition:

esperanto: elokventa signifo:

ein schnellerlernter lingo zur verständigung der nation', (er)

rapidlernada lingvo por kompreniĝo inter nacioj

basiert auf romanisch, deutsch, jiddisch, slawisch,

bazita sur latinidaj, germana, jida kaj slava

kein sprachimperialismus oder privileg des bildungsadels

neniu lingva imperiismo aŭ aliaj aristokrata privilegio

esperanto kaj manko

wenn ihrs nicht gleich versteht, wichtiger ist, dass ihr zwischen den Zeilen lest

se vi ĝin ne tuj komprenas, pli gravas, ke vi plikomprenu

euch unser style beseelt fühlt was mein input ist

al vi ĉiuj nia stilo kuraĝigas, sentu kion mi enhavas.

ich sei lyricist internationaler linguist

Mi estu poeto, internacia lingvisto

miliano soul /guerillero/

militano, anim-gerilano

der texterpartisane der letzte mohikaner

la teksto partiano de la lasta mohikano (unu el praamerikaj popoloj)

amiko, //amigos, estáis representando//

amiko, vi amikoj reprezentas nun


FK amikaro, motto esperanto.

Freundkreis amikaro, moto esperanto

Freundkreis amikaro, slogano esperanto


- chorus -

pour tout le monde de tous pays

tuta mondo el ĉiuj landoj

pour tous les gens qui sont ici,

Por ĉiuj homoj kiuj estas ĉi tie

espéranto neuf, neuf

Esperanto nova, nova

temps pour changer eksonas

Tempo por ŝanĝi eksonas

et si tu aimes ce son là

Kaj se vi ŝatas tiun ĉi sonon

amikaro et Deborah

Amikaro kaj Deborah

c'est qu'un debut, tu peux compter là-dessus

Tio estas nur komenco, vi rajtas ne kalkuli je ĝi (neniel agi)

nous on croit en esperanto.

sed ni, ni kredas je Espéranto