LA REDAKCIO DE KATOLIKA SENTO BONDEZIRAS AL ĈIUJ FELIĈAN PASKON EN KRISTO RESUREKTINTA