Ĉi jare nia kongreso okazis en Sestri Levante, ĉe la domo Opera “Madonnina del Grappa”, (t.e. la sama domo kie gastigis nin en 2007) de la 22a ĝis la 25a da Majo. La aliĝintoj estis malmultaj (27), sed la partoprenantoj pli malmultaj (19).
Kial tiel malmultaj? Ĉu nia maljuniĝo?, ĉu la ŝanĝo de la kongresejo de La Spezia al Sestri? ĉu la ekonomia krizo? Eble ĉiuj ĉi estis la kaŭzoj. Krome, lastmomente okazis pluraj malsanoj, kiuj malpermesis la alvenon de 8 personoj.
Malgraŭ tio la kongreso bone progresis. Vendredon la 22an de Majo posttagmeze kunvenis la kongresanoj por la enloĝiĝo, la vespermanĝo kaj la interkona vespero. Sabato estis dediĉita al la temo de la kongreso “Sinodo pri la Familio” kun prelegoj de Giovanni Daminelli kaj Norma Cescotti kaj amuziga intermezo de Gianni Conti pri sia persona interpreto de la “Dia Komedio”.
Dimanĉon matene okazis la jara asembleo de UECI kun la elekto de la nova estraro.
Sekvis la Sankta Meso de Pentekosto. Posttagmeze ni ekskursis per ŝipo al Abatejo de San Fruttuoso kaj al Portofino.
La tago finiĝis per la adiaŭa vespero. Lundon matene ni renkontiĝis por konkludi la jaran asembleon, prezenti la novan UECI-estraron kaj eltiri la konkludojn de la temo pritraktita.
Kiel kutime, ĉiutage ni preĝis la Matenajn Laŭdojn, la S-tan Meson kaj la Vesperajn laŭdojn.