DAŬRIGO

KAJ DOMO ,
KAJ DOMO ESTAS MI ,
MI ,VIA MALNOVA AMIKO !

ANA LAŬTE RECITIS ĴUS ESPERANTIGITAN POEMON VERKITA EN LA SERBA LINGVO ,DE MIA AMIKINO ,SAMURBANINO ,STOJANKA.
MI RIMARKIS KE ŜI RECITIS LA POEMON FOJE AKCENTANTE LA VORTON``DOMO `` KAJ FOJE LA VORTON``MI``. ŜI KONTENTE MALRAPIDE TURNIĜIS RIGARDANTE MIN IEL PROFUNDE ESTIME.
-KIA BELA VERSAĴO . AMO KIEL LA PLEJ BELA AFERO OKAZINTA AL HOMO,ĈU NE ? ,DIRIS ŜI PLENVOĈE.
-JES, BELAS KIAM AMON ONI TROVAS LEGINTE INTER LA LINIOJ!
.
MI TRANKVILIĜIS POST SUBITA SOMERA ŜTORMO . EN MIAJ MANOJ TROVIĜIS LA SERBA GAZETO ``BVS``.FOLIUMANTE ĜIN TROVIS MI LA POEMON VERKITA DE MI PRI KOMENCANTO EN ESPERANTO LERNADO .
--VIDU ,MIA KARA , ANA ,NE ERARIS NUR MI .MI MONTRIS AL LA PUBLIKIGITA POEMO SUPER KIU STARIS `` HAJKO` . KIEL LA REDAKTORO TION NE RIMARKIS ĈAR LI TRE BONE SCIAS LA HAJKOFORMON, MIRIS MI .
-NE GRAVAS .NI ĈIUJ FARAS ERAROJN ,TIEL DIRAS LA PROVERBO``KIUJ NE LABORAS TIUJ NE ERARAS``,SAĜE KONKLUDIS ANA .
VI SCIAS KE MI VIN ESTIMAS PRO VIA NEEGOISTA RILATO AL INFANOJ ,-DIRIS ŜI ELEGANTE .
-DANKON,KARA ANA, MI FERVOREGAS LABORON KUN JUNULOJ KVANKAM NE ĈIAM ESTAS FACILA LABORO KUN ILI SED JU PLI DA PROBLEMOJ DES PLI DA ĜOJO PRO LA FINA SUKCESO ,ĈU NE ? MI DIRIS.
-IOM RIDE ANA DEMANDIS MIN -
DIRU AL MI KIEL VIAJ EKSLERNANTOJ DE LA KVARA KLASO DE ELEMENTA LERNEJO ALNOMIS ESPERANTON ?
-HO, MI AŬDIS TIOM DA MALSAMAJ ESPRIMOJ PRI ĜI .....SED ... JEN,MI ANKORAŬ MEMORAS KE ILI JE LA KOMENCO DE ESPERANTO KURSO ALNOMIS ĜIN ``MALJUNA LINGVO``JE MIA DEMANDO KIAL ``MALJUNA LINGVO`` /TIUTEMPE ONI FESTIS 120 JAROJN DE ĜIA EKESTO/ ILI ŜERCE RESPONDIS ``PRO MALJUNULOJ KIUJ FARIS LA PLIMULTON EN LA URBA ESPERANTO KLUBO ``.
-JES, KAJ MI MEMORAS KIAM VI PRIPAROLIS AL MI PRI ``CI CI OJ`` ,RIDETIS ANA FARANTE KORFORMON MANE AL MIA DIREKTO
.-DO , ESTAS MULTAJ ŜERCAJ MOMENTOJ DUM MIA ESPERANTO INSTRUADO .MI NENIAM LACIĜIS AŬ KOLERIS KONTRAŬ ILI .
FOJE NI LERNIS PRONOMOUZADON ,KAJ LA PLEJ INTERESA AL ILI ESTAS ``CI`` ILI ŜERCIS INTERSI KAJ VERVE RIPETE ``CI -IAS KE NI ĈIUJ EKSPLODIS PRO RIDO KIAM UNU LERNANTO EL LA LASTA BENKO EKKRIIS
`` JEN , INSTRUISTINO ,TIOM DA ````CI CI OJ `` . ,ALUDINTE PRI LA SERBA SIGNIFO DE LA VORTO `CI CI OJ`` -AVARULOJ` DO ,FALSAJ SIMPATIOJ .
.
LA SEKVA SITUACIOJ ANKAŬ DONIS MULTE DA RIDO .
MI ŜATIS KE ILI TUJ POST MIA INSTRUADO DE LA NOVA LECIONO MEM FARU LA RIPETADON INTER SI ,FAKTE ,KE IU EL ILI STARIGAS DEMANDON KAJ LAŬ VOLE ONI RESPONDU.
TIAM LA PLEJ GRANDA FRIPONO INTER ILI DIRIS
` NUN VENIS VICO AL SEKSAJ VORTOJ - KURACI, PIKI , EBENA ALUDANTE AL LA SERBA SIGNIFO DE LA VORTOJ . KOMPRENEBLE KE LA TUTA KLASO FRENEZIĜIS .
MI FARIS PAŬZON POR TRINKI LA GLASON DA FREŜA AKVO DAŬRIGANTE
LA RAKONTON
- MI MEMORAS KLARE ,KIEL NI MULTE AMUZIĜIS DUM NIAJ ARANĜOJ .
EKZ. UNU EL LERNANTINOJ PANTOMIME DEVIS KLARIGI ``KIO ŜI ESTAS``DO ,ŜI SVINGADIS PER MANOJ KAJ PAVE PARADIRIS SUR LA SCENEJO .LA PROBLEMO OKAZIS ĈAR ŜI ASPEKTIS PLI KIEL DANCISTINO OL IMITANTA BIRDO KAJ PRO TIO NENIU TRAFE RESPONDIS .FAKTE ILI INTENCE ŜIN TENIS TIAN SVINGANTAN KE ŜI LACIĜIS KAJ KRIAĈE DIRIS`` MI FORFLUGOS SE VI BALDAŬ NE DIVENOS ! KAJ ILI ĈIUJ UNUVOĈE RESPONDE EKKRIAĈIS ``BIRDO ,BIRDOOO` ......DE TIU TEMPO ONI ŜIN VOKAS PER ``BIRDO``.

ESTOS DAŬRIGOTA