-JA,VI DIRIS TION MOKANTE MIN PRO VIA BONA MEMORO PRI SIMILAJ ANEKDOTOJ OKAZINTAJ RILATE AL MIAJ GEAMIKOJ .IUJ ESTIS DELIKATAJ IUJ TRE ĈARMAJ ,ĈU NE? ,DIRIS MI LAŬTE.
MI TURNIS MIN ALIFLANKEN.
ŜIA VIZAĜO ESTIS NE ŜMINKITA, NUR LA BLUAJ OKULOJ ESTIS SUBSTREKITAJ PER NIGRA KRAJONO KIEL ONI SUBSTREKAS LA GRAVAN VORTON EN LEGAĴO.
ANA VIGLE GVIDIS LA PENIKON SUR LA ENKADRIGITAN TOLON .LA KOLOROJ ĈEFE BLUIS KAJ MI RIMARKE DEMANDIS ŜIN PRI TIO SED ŜI STARIS IOM DA TEMPO RIGARDANTE FOJE MIN KAJ FOJE LA PENTRAĴON NENION DIRITE.POSTE ANSTATAŬ RESPONDI ŜI LEVIS LA ŜULTROJN KUN LA MANOJ SUR LA KOKSOJ MILDE DIRANTE-
-JES, MI DIRUS ``BOHEMIA BLUAĴO ``KAJ MI ĴUS KOMENCIS PENTRI ...,KLARIGIS ANA MORDANTE AL SI LA LIPOJN.-
- NI REVENU AL VI KAJ AL VIAJ GAJAJ SITUACIOJ .
JEN ,MI MEMORIS LA RAKONTON PRI VIA JAPANA AMIKO ,ĈU LIA NOMO SIMILAS AL JESUO KRISTO ,ĈU ,...DIRU SE VI KURAĜAS. ,PLUE ANA GAJE ĈIKANIS MIN .
-JES,LIA NOMO ESTAS JASUO HORI. LIN MI EKKONIS PERE DE AMIKINO SALIKO .NOME MI SENDIS RAPORTOJN PRI MONATOJ ENE DE LA JARO KAJ PRI TRADICIAĴOJ , LI PUBLIKIGIS TION ENE DE LIAJ LIBROJ. MI TRE ŜATIS VERKI HAJKOJN ,KIEL VI SCIAS ,KAJ FOJE MI DEMANDIS S-RON HORI ``ĈU MI SENDU LA HAJKOJN ``LIBELO`` E-MAILPOŜTE AŬ PAPERPOŜTE ?``
MI RICEVIS JENAN RESPONDON``KARA ,MI MALĈEESTOS HEJME LA TUTAN SEMAJNON ,DO ,SENDU E-MAILE LA SEMAJNFINE . POSTE MI SKRIBOS AL VI MIAN OPINION ``.
-KAJ KIO ATENDIS TIUN POVRULON?, RIDE DEMANDIS MIN ANA.
-MI NE SCIAS ĜUSTE ĈU MI PLORIS AŬ RIDIS SED EĈ NUN MI ESTAS MIRIGITA KIAM MI TRALEGIS LA MESAĜON`
`MI REVENIS HEJMEN. TIE ATENDIS MIN MIRAKLO . IU STULTULO SENDIS AL MI CENTDEKOJN DA HAJKOJ TEMANTA PRI LIBELO AŬ RIBELO MI NE SCIAS SED MIA E-MAILPOŜTO ESTIS TUTE ŜTOPITA. !`
-KAJ VI KIEL VI RESPONDIS -SCIVOLE DEMANDIS ANA`
-JA KIEL MI POVUS RESPONDI .MIAJ VANGOJ RUĜIĜIS KAJ ORELOJ FLAMIĜIS . MI NUR STULTE RIGARDIS LA MESAĜON IOM DA TEMPO .POSTE MI RESPONDIS JENE
``KARA AMIKO ,S-RO HORI ,MI PETAS PARDONON DE VI ,ĈAR MI ESTIS TIU STULTULO KIU FORSENDIS AL VI LA ESPERANTIGITAJN HAJKOJN PRI NEK RIBELO ,NEK LIBERO SED PRI LIBELO ``
-JA VERE INDULGEMA AFERO ,DIRIS ANA PIKETANTE MIAN DORSON PER AKRA BASTONETO KUNTIRANTE LA BROVOJN.
-NU,NE HONTU KIO OKAZIS POSTE ?
-POSTE , LI SENDIS AL MI HAJKON PRI AMIKECO KAJ ALNOMIS MIN SAKURA FLORO.
-HO, MI MEMORAS TION .LI VERKIS POEMETON -HAJKON SUR DORSE DE LA GRANDA FOTO .SURFOTE LA FLORMIELON SUĈIS ABELETO .
VERE,BELA AMIKECA DONACO .-KONKLUDIS ANA BONHUMORE.

ESTOS DAŬRIGOTA