LA KRESKANTAJ EMOCIOJ KIEL ŜVELIĜANTA RIVERO POVIS DAMAĜI ĈION
.-MIAJ OKULOJ PLORAS.KOMPATEMO ESTAS BONA ECO DE MIA KARAKTERO.TIAL NI ĈESU PLUE LEGI LA TEKSTOJN .,-MALLAŬTE PROPONIS ANA.
MI MUTE TURNIS LA KAPON EKVIDINTE ŜIN KUŜANTA ENŜOVINTE LA KAPON EN KUSENON.
ŜIAJ FINGROJ FORTE TENIS LA KUSENON KIAM ŜI SOLENE ELDIRIS
-PELU MIZERON TRA LA PORDO !
SUBITE ŜI SALTIS SUR SIAJN PIEDOJN ETENDIĜINTE DORLOTECE KIEL KATINO.
.-MI KUIROS NIGRAN KAFON POR NI .DU KULERETOJN DA SUKERO POR VI ,ĈU NE? , DEMANDIS MIN ANA JAM TROVIĜINTA EN LA KUIREJO
.
MI SEN AJNA MOVO ATENDIS MIAN TASON DA NIGRA KAFO ..
-HEJ,VERKISTINO ,NE PERDU LA ESPERON.ĈU VI SCIAS KE KIE ESTAS SUFERO TIE ANKAŬ ESTAS ESPERO , AUDIĜIS FORTA VOĈO DE ANA KIU ALPROKSIMIĜIS AL MI KUNPORTANTE LA TASOJN KUN NIGRA KAFO .
- ESTAS NENIA MOTIVO POR MALESPERI.., ALDONINTE -
TIO PREMAS ,TRABORAS LA KORON. .DIRINTE TION ŜI EKSIDIĜIS EN ANGULO SUR GRANDA BRAKSEĜO BRUE ENFLARANTE LA KAFOODORON.
-MI ŜANĜIS LA OPINION PRI VIA ESPERANTO AGADO .MI PENSIS KE VI ESPERANTISTOJ ĈEFE ESTAS VOJAĜEMAJ KAJ TIEL RAPIDE ŜANĜAS NE NUR LABORLOKON SED ANKAŬ GEAMIKOJN. KAJ ĈU MI DEVAS MENCII OBSTINECON KAJ VANTECON KIEL PLEJ ENŬAN AFERON LIGITAN AL LA ANOJ DE VIA MOVADO., ANA MOKE KONSTATIS. .
-JES, MI SCIAS KE NE ĈIO IRIS GLATE , KE OKAZIS MULTAJ MISKOMPRENOJ SED ANKAŬ OKAZIS MULTAJ AMIKECOJ , GEEDZECOJ ,EĈ AVIDAJ JE GLORO ASERTAS TION SED MALE AL TIO OKAZIS MULTAJ ANEKDOTOJ ,ŜERCAJ SITUACIOJ INTER ALIE.,MI ESTIS PRETA DEFENDI NIAN ESPERANTO - MONDAN MOVADON.
-JA,TION VI JAM ASERTIS ,KONSENTIS ANA KUN MI . BONO FARITA NE ESTAS PERDITA.
-KAJ KONTENTIGI ĈIUJN NE ESTAS EBLA ,ĈU NE ?, DIRIS MI PACE IOMETE MELANKOLIE....

TAMEN ,AŬSKULTU KION MI SERĈIS EN ESPERANTO MOVADO
VOJO
MI SERĈIS LA VOJON
PER KIU MI ATINGOS ĈIELARKON .
DOLORON KAJ ĈAGRENON
ĜI FORPELOS.
MI ELEKTOS LUMON,
ESPERON,
ANSTATAŬ ANATEMO,.
KAMARADECON KUN ANIMOJ
SIMILAJ AL MIA ,
EN BELECO DE VIVO
ENAMIĜINTAJ.

FINO DE LA UNUA ĈAPITRO

VERKIS MIRIĈ JADRANKA