MEMOROJ NE MORTAS

LA UNUA ĈAPITRO

ŜAJNAS NUR KALENDARE EKIS LA SOMERSEZONO .EN LA SUDA PARTO DE NIA TERGLOBO EKIS VINTROSEZONO.
LA TAGOJ ESTAS MALVARMETAJ KAJ VENTAJ.LA ĈIELO ESTAS PLENA DE GRIZNUBEGOJ .APENAŬ ĈESIS PLUVO.
LASTAJ DU MONATOJ KUNPORTIS MALFELIĈON AL NIA LANDO, INUNDINTE PRESKAŬ DUONON DE SERBIO. TIAL NENIU PLU ŜATAS PLUVON.
EN NATURO ŜANĜIĜIS NE NUR KOLOROJ SED ANKAŬ KAMPOJ..
TRA MIA FENESTRO MI VIDAS MULTAJN ALGLUTITAJN FLORETOJN.ILI SAME PUTRAS ĈE LA VOJO KONATA KIEL SANA VOJO EN LA ARBARPARKO KRALJEVICA.
JUNULARO , TUTMALE OL MEZAĜULOJ DEMETIS APRILAJN PLI VARMAJN /PRO LONGDAŬRA PLUVO /VESTAĴOJN.ILI SURMETIS SOMERAJN MODERNAJN VESTAĴOJN.
ILI SPITAS AL LA PLUVO KAJ AL VENTO KIU MALORDIGAS INAJN BELAJN MODERNAJN FRIZAĴOJN.
SED VENTO NE NUR MALORDIGAS HARARON SED LEVIGAS JUPOJN AŬ ELTURNAS OMBRELOJN POR KE KAVALIROJ EKKURU POR KAPTI ILIN KAJ TIELE SAVI SIAJN PRINCINOJN.VENTO VETAS KUN PLUVO KIU EL ILI VENKOS ,KIU HAVOS PLI DA NOVNASKITAJ AMOPAROJ.

LA HODIAŬAN TAGON , LA MONDAN TAGON DE MUZIKO , ONI FESTAS GASTIGANTE DIVERSAJN KORUSOJN SUB LA MALFERMITA ĈIELO.BELAJ SONOJ AUDIĜAS ĈIE.
HOMOJ KOLEKTIĜIS PLI KAJ PLI POR AMUZIĜI ,ĜUI KAJ SOLENE FESTI LA AMBAŬ FESTENOJ ,LA TAGON DE SOMERKOMENCO KAJ LA MONDAN TAGON DE MUZIKO .

ESTOS DAŬRIGOTA