GRIZAJ NUBEGOJ.
ŜVELIĜINTAJ RIVEROJ.
KOTO POSTRESTAS.

HOMOJ TIMEMAJ.
ĈIELO MALFERMITA.
PUTRAS FLORETOJ.

MALPLENAJ BENKOJ.
OKCIDENTE INUNDO.
EKAS GLITTEROJ.

APRILAJ PLUVOJ.
JEN, SUNO APERANTA.
SONORIL` EĤAS.

VERKIS MIRIĈ JADRANKA VERSOJN HAJKOFORME LAŬ 3,7,5