-KARA MIA,KIE VI ESTAS?
-KIAL.. RARA? MI NE KOMPRENAS?
-NI KUNPRENOS ĈION BEZONATAN AL VI!!!!!
-KIAL VI DIRAS TION?
-KION MI TIRAS?
-JA,VI DIRIS....MI NE SCIAS..
-KIAL VI PIAS,KARA ?
-ĈU VI TENAS BONE LA AŬSKULTILON?
-KIU TENAS NIAN FILON?
-HO,MI NE MENCIIS NIAN FILON!! ĈU VI BONE AŬDAS MIN?
-VI PAROLAS TRE RAPIDE ..ĈU VI DIRIS KE MI LAŬDAS VIN?PRO KIO ,DIABLE!!
-EBLE VI ELTIRU TIUJN VASKOJN EL ORELOJ!
-EL RELOJ??MI NE KOMPRENAS.ĈU VI APUDAS KAJO?
-MI NE INTENCAS VOJAĜI EN MAJO.
-ĈU PRO VIA TROA OKUPO?
-NU,KIA NUN ,ESTAS TIA OKSA SUPO?
-JA, MI DIRIS O..KU.PO!! ĈU VI MOKAS MIN?
-MI,. MI MALTRANKVILIĜAS PRO VIA MALBONA AŬDO.
-KIAL VI BEZONAS AŬTON?
-NENIA AŬTO ,SED AŬ..DO!!
-EN ...ĴAUDO?
-BONE, EN ĴAUDON MI VOKOS VIN ,BONE?
-VI PROVOKOS MIN ? JA,KIAL?
-POR ŜERCI IOMETE KUN VI...
-KIUN .. VI VOLAS ... SERĈI?? MI NE AŬDAS BONE..
-NOVAN AMIKINON,VI SURDULINO!!
-MI ..MURDULINO .KION VI PENSAS KIU VI ESTAS?
-KAJ KIAL VI BESTAS?
-KIAL VI ZORGAS KION MI VESTAS.KION VI PENSAS ?
-EBLE NI FINU LA KONVERSACION...
-BONE. ĜIS RE VIDO!
- KIO OKAZAS NUN, AL MIA VIDO? FRIPONO STULTA!!!
-POR VI ,KARA,BONHUMORON ....PLI MULTA!!!

- FINO -VERKIS MIRIĈ JADRANKA