PERDIĜIS
FOJE AZENO.
VAGADIS ĜI TRE LONGE
ANTAŬ ĜIA ALVENO
SUR ĈI BIENO.

HO,AZEN`.
SIMILAS AL MI .
TAMEN ĜI VIVAS RIĈE .
KIA VILECO AL ĜI
SED TROGRASECO!

LIBERO
FELIĈO VIA!
SOVAĜEJO ALLOGAS.
ĈE VI ZORGO NENIA
NUR ,BLEKO IA.

MISKOMPREN`.
KIAL PLEND ` ĜIA?
MANKAS PLI DA DANKEMO?
KIAL MALĜOJO TIA
EN RIGARD` ĜIA?

NOVA TAG`.
AZEN` ŜARĜITA .
PER BASTONO PELATA,
SUB ŜARĜO KURBIĜITA.
FORTE BATITA.!

MORAL INSTRUO
NE EKZISTAS FELIĈO KONSTRUITA SUR TURMENTADO KAJ HUMILIGADO !

VERKIS MIRIĈ JADRANKA LA FABLON VERSOFORMA LAŬ ĈINESKO