TEMPO PASINTA.
DE VIVO ATESTANTO.
EN ANIM` NESTIS.

NUBOJ FLUGANTAJ
SERENIGAS ĈIELON.
TAGIĜO BRILA.

SUR TOMBO ŜIA
JEN,VENTETO LUDANTA.
DORNA ROZBRANĈO.


MEMORO VIGLAS.
EĤO DE MERLA KANTO.
VE,KORO PLORAS.


VERKIS MIRIĈ JADRANKA HAJKOFORME 5,7,5