HODIAŬ ,LA 24 AN DE MARTO 2014 FINIS 15 JAROJN DE NATO BOMBADO DE ALIACAJ RESPUBLIKOJ DE JUGOSLAVIO/SRJ/.
DUM 78 TAGOJ ĈIUTAGE ESTIS BOMBADITA LA TUTA SERBIO
.EN BEOGRADO , LA ĈEFA URBO DE SERBIO ,HOMOJ KOLEKTIĜIS SUR LA PONTO DE BRANKO/BRANKO ĈOPIĈ ,LA SERBA VERKISTO/ KAJ KANTANTE KONTRAŬSTARIS AL NATO BOMBOJ.
19 LANDOJ KIES LOĜANTARO ESTIS AMIKEMAJ AL EKSA JUGOSLAVIO ,TIAM NUR PRO ILIA NOVA ALIANCO NATO FORFLUGIS SUPER SERBION SEMANTE MORTON AL LA SERBA POPOLO . ILI 78 TAGOJ ĈEFE NOKTE SUPERFLUGANTE LA SERBION MORTIGIS PLI OL 2,500 MILOJ DA HOMOJ ,MULTE DA ILI ESTIS INFANOJ .
DUM BOMBADO ESTIS DETRUIGITAJ MULTNOMBRAJ EKONOMIAJ OBJEKTOJ , INFANVARTEJOJ , HOSPITALOJ , LERNEJOJ ,DIVERSAJ MONUMENTOJ DE KULTURO LA KONSTRUAĴOJ DE TIAMA RTS-LA TELEVIDILA ELSEDAĴO ,KAJ BELEGA ALTA TURO AVALA .AL PUBLIKOJ ONI DIRIS KE ILIAJ CELOJ ESTAS NUR ARMEAJ OBJEKTOJ!
LA NATO ATAKOJ NE HAVIS PERMISILON DE UNIĜINTAJ NACIOJ
.LA REZULTOJ ESTIS TERURAJ .POR LA RESTO DE LA MONDO EKIS NOVA TAJLADO DE INTERESAJ SFEROJ ,FLANKE DE POTENCULOJ .
AL SERBIO ESTIS FORPRENITA KOSOVO KAJ METOHIO LA 15 % DE LA LANDO .KAJ OKAZIS LA DUA ETNO PURIGADO DE LA SERBA POPOLO /LA UNUA OKAZIS EN KROATIO DUM ``ŜTORMO`` BLICMILITO.
ĈU OKAZIS HUMANA KRIZO AL ALBANOJ LOĜANTAJ EN KOSOVO KAJ METOHIO ?
KOMPRENEBLE NE ,ILI PACE REVENIS AL SIAJ VILAĜOJ KIUJ JAM ESTIS ETNE PURIGITAJ DE SERBOJ KAJ DE ALIAJ MINORITATOJ LOĜANTAJ TIE.DO ,ILI GAJNIS PURIGITAJN URBOJN KAJ EBLECON REGI ,FAKTE LA DUAN LANDON/ALBANIO JAM EKZISTAS/.
LA SERBA POPOLO DECIDIS MALFERMI LA PARKONPOR MEMORO AL VIKTIMOJDE NATO BOMBADO .
KIOM DA MEMORPARKOJ ESTOS MALFERMITAJ EN LA MONDO ĈAR EĈ NUNTEMPE ,EN LA 21 JARCENTO LA POTENCULOJ NE KOMPRENAS LA VORTOJN ``- PACA SOLVADO DE PROBLEMOJ``. ĈU ONI FORGESIS KE HOMOJ ESTAS EGALAJ TUTMONDE NE GRAVAS KIA ESTAS LA HAŬTO NEK RASO .
BEDAŬRINDE GRAVAS NUR DUOBLAJ STANDARDOJ DE POTENCULOJ DEPENDE DE ILIAJ INTERESOJ.

TIO GRAVAS POR LA SANA MONDO ! BEDAŬRINDE NI NE APARTENAS ANKORAŬ AL LA SANA KAJ PROSPERA MONDO . NUR AVIDECO KAJ RABEMO VALORAS POR LA NOVA EPOĤO KAJ POR LA NOVA DISDIVIDO DE INTERESAJ SFEROJ.