MEZE DE LA BELA VERDA VALO KRESKIS KVERKO JAM CENTJAROJN.ĜI HAVIS GRANDAN BRANĈARON KAJ DIKAN TRUNKON .
SOMERE HOMOJ ŜATEGIS SIDI ĜUANTE SUB LA GRANDA KVERKA OMBRO .MULTAJ AMRAKONTOJ ESTIS KUNLIGITAJ KUN LA MIRAKLA POTENCO DE LA KVERKO. SUR ĜIA KRUSTO ESTIS ĈIZITAJ MULTNOMBRAJ NOMOJ DE AMORANTOJ.
EN LA KVERKA BRANĈARO NESTON TROVIS DIVERSPECAJ BIRDOJ. DE TIE ĈIAM AUDIĜIS VIGLA BIRDA PEPADO .LA KVERKO ĈIUJARE PLIGRANDIĜIS KAJ ĜIAJ RADIKOJ ĈIAM PROFUNDIĜIS PLI KAJ PLI EN LA TERON DONANTE AL LA KVERKO FORTON KIUN NENIU POVIS FACILE FALIGI .

EN LA NAJBARA VILAĜO TROVIĜIS UNU MEZGRANDA RONDFORMA MARĈO. EN ĜI LOĜIS MULTAJ AKVOLOĜANTOJ. LA BLANKAJ NINFEOJ KAJ FLAVAJ NUFAROJ KUN DENSAJ JUNKEJO PLIBELIGIS LA MARĈON.
IUN TAGON VERDA RANETO SALTETANTE JEN EN MARĈON JEN SUR TERON TUTHAZARDE AŬDIS SONOJN PORTANTAJ VENTE, KIEL SIN LAŬDAS LA GRANDA KVERKO
.``MI ESTAS LA PLEJ FORTA EN LA MONDO,NENIU POVAS FALIGI MIN..``
LA RANETO IOM MIRIS SED DIRIS
``MI PENSAS KE NIA JUNKO ESTAS PLI ELTENEBLA OL ĈIUJ``.
TION AŬDIS VENTO KAJ AKRE KOLERIS .EKBLOVINTE TIEL FORTE KE ĜIA VENTOTUMULTO KUNPORTIS DIVERSAJN VAROJN ,TEGMENTOJN ,ARBOJN...
``MI ESTAS LA PLEJ FORTA EN LA MONDO ,``- ANKORAŬ ARDE RIPETIS LA KVERKO.
LA VENTEGO BLOVIS PLI KAJ PLI FORTE .BALDAŬ ĜI SUKCESIS ELRADIKIGI LA KVERKON .
.DUME EN MARĈO LA JUNKO FLEKSIĜADIS PRESKAŬ ĜIS LA AKVOSURFACO SED PRO ĜIA KURBIĜEBLECO LA VENTO NE SUKCESIS ELTIRI ĜIN .

MORAL INSTRUO
KELKFOJE LA FLEKSIĜADO AL PLI FORTA KONTRAŬLO ESTAS PLI RACIA ELEKTO OL KONFRONTADO

VERKIS MIRIĈ JADRANKA LAŬ FABLOJ DE EZOPO