PRINTEMPE FLORAS RIDOJ,
BURĜONAS LA UNUAJ AMOJ.,
BANIĜAS SUNO EN ĈIES OKULOJ.
HORIZONTE FLAMIĜAS SUNO
ARDE KIEL ORA DISKO BRILA.
VERDIĜAS NE MATURAJ ,
MALPERMESITAJ FRUKTOJ,
EN LA KAPOJ DE AL NUBOFLUGANTA JUNULARO.
ĈIO VERDIĜS KVANKAM TEMPO PASINTA NE REVENAS.
SUR ARBOJ BURĜONOJ EKFLORANTAJ,
INTER BRANĈARO BIRDOJ KANTANTAJ,
SUB ILI JUNA PARO ENAMIĜINTA ,
REVANTA KIEL ABELOJ FLUGANTAJ,
SUPER MULTKOLORAJ FLORETOJ,,
ĈIO REVENAS KIEL LA URBAJ PASAĜEROJ
VIGLE PEPANTAJ,
KIEL ŜAFIDO ĴUS NASKITA,
ĈIO DENOVE BONODORAS,
KIEL NIA ĈIJARA PREPARADO POR LA VIA REVIVIĜO.
SE ĈIO REVENAS KIAL DOLOREGAS ANIMO
PRO NEVIDITAJ ,KARAJ PERSONOJ?
TENERAJ VIOLOJ, BLANKAJ HELEBOROJ
KAJ FLAVAJ KALENDULOJ UNUVOĈE FLUSTRETIS-
NEVIDEBLAJ ,ILI ESTAS ,
NETUŜEBLAJ ILI NESTAS
EKSTER LA MEMORAĴA CIRKLO. .


VERKIS MIRIĈ JADRANKA