JEN,KOKIN`
BELA GRANDKRESTA
KLUKANTA EN SIA KORT`.
LA KUŜEJO BIRDNESTA
SEN KOK` FORESTA.

HIENO
PIGRA ,MALSATA
EKVIDIS LA KOKINON
ELFORE .MI MALSATA
ĜI JAM KOVATA.

DESERTO-
BONEGAJ OVOJ.
KOKIDAĴON POR VENTRO
PLENA.KUN MIAJ POVOJ
AL BONAJ TROVOJ!

HIENO
RIDIS ĜOJPLENA.
DUME TRA HERBEJ` SIBLIS
LA SERPENTO VENENA
KUN PLAN` SERENA.

SUBITA
TONDRO FULMONPORTA
KRAKADIS SURĈIELE.
FUĜIS LA BESTOKORTA.
JEN, HIEN` MORTA.


VERKIS MIRIĈ JADRANKA laŭ ĉiesko Sopiro al sudo 3,5,7,7,5