KULO KAJ TAŬRO-PLI DA BRUO OL FARO

SUR HERBEJO KULO
SURDORSIĜIS ĜUE
AL TAŬRO.ĈU TOREI
AŬ ESTI REĜO PLUE?
MIRIS KUL` BRUE.

ĜI NENIFARANTA
ENUIĜIS EGE.
SED VENTO EKBLOVANTA
FORBLOVIS ĜIN FOREGE
JA,TUTBRUEGE.

VERKIS MIRIĈ JADRANKA LAŬ POZHENZI 6,6,7,7,5 DU STROFOJ PO 5 VERSOJ LAU RIMARANĜO X,A,X,A,A