JEN LUPO
MALJUNA,GRIZA.
LA VIVO LERNIGIS ĜIN.
ĜIA VIVO PARADIZA
OFTE SURPRIZA.

ĈEVALO
SUR VERDA HERBEJ`
TRANKVILE PAŜTANTA SIN.
EKRIMARKIS LUPON,HEJ!
NOVA ENFALEJ!`

ĈEVALO
EKKRIIS JENE
DOLOREGO TERURA..
HELPU MIN ,ĈI-MATENE.
HENIS ĜI PENE.

LIGNERO
ĴUS TRAPIKIS MIN.
NU,DENTE ,ELTIRU ĜIN!
TUJ HUFOBAT` SEKVIS SIN
SUR LUPBUŜON. FIN`!

VERKIS MIRIĈ JADRANKA LAFABLON EL LA KOLEKTAĴO DE LA SERBA REFORMISTO DOSITEJ OBRADOVIĈ /1742-1811/ VERSFORMA LAŬ ĈINESKO 3,5,7,7,5