LEONO
OBSERVIS TAGE
TAŬROJN .KIOM DA VIAND`.!
SATMANĜOS LI SENPAGE
IDOJN SEN AGE.

LA TAŬROJ
VIVIS SEN ZORGE.
ILI KUNIRIS ĈIE.
EĈ FARIS AMPRIZORGE
DOMON .TUTZORGE.

UNUEC`!
KIA KONKORDO!
DISIGU ILIN ,BESTOJ.
ARIĜU LAŬ ORDO.
EĤIS``EN ORDO``.

ĴUS VENIS
VULPINO RUZA.
AKCEPTIS PLANON,FIAN..
ATAKIS ŜI KONFUZA
KAJ TRE ĴALUZA.

BATALO
VEA KAJ KRUELA.
POR LA TAŬROJ PERDITA.
VENKIS TROMPO MIELA.
KREDO ĈAPELA.

VERKIS MIRIĈ JADRANKA la adaptita fablo el kolektaĵo de la serba klerigisto kaj reformisto Dositej Obradoviĉ/1742-1811/ , laŭ ĉinesko 3,5,7,7, 5,
MORALINSTRUO
MALHARMONIO ĈION NENIIGAS . FRATOJ LAŬ KREDO KAJ KULTURO DEVAS ESTI KONKORDAJ AŬ ONI ĴETAS SIN EN ABISMON -EN LEONOBUŜON