LA LASTA
SALUTO AL VI.
KOLEKTIĜIS AMIKOJ.
KOR` NE POVIS ELTENI.
ĈESIS TIKTAKI.

SURPRIZO.
DOLORO KAJ PLOR`.
VI AKUŜIS KAJ FLEGIS.
ĜOIGIS VIN ĈIU MOR`.
BONA INA KOR`.

SUFERIS
VI DUM MILITOJ.
NE ĈIUJ IĜIS HOMOJ.
JA, MULTE DA KRIMULOJ.
MANKIS ESTIMOJ.

NENIO
IĜIS FACILA.
VIA REDONITA DOMO
IĜIS HELA BONSTILA.
JE RIGARD` ,BRILA!

VE,FINO.
NUN RIPOZU,VI.
SENMORTA ESTOS MEMOR`.
BELAJ ROZOJ NUR POR VI.
ADIAŬ ĴIĴI.

VERKIS MIRIĈ JADRANKA LAŬ ĈINESKO 3,5,7,7,5
LA POEMON MI DEDIĈIS AL MIA LERNEJA KAMARADINO ŽIVKA-ŽIŽI -ĴIĴI RADIVOJEVIĈ -UBIPARIP ,FORPASINTA LA 27AN DE JANUARO 2014