PLUVETO
ĈI-NOKTE ,RARA.
LA MEMOROJ VEKIĜAS,
PRI VOJETO KAMPARA
KAJ FOLIARA.

DE POST PLUV`
MATENIĜOS SUN`.
ĈIELO SERENIĜOS.
VI DIRIS,AMO AŬ PUN`,
KUN VI AŬ MALKUN.

FORGESO
JA,ESTAS KULPA.
FREŜE VIVAS LA VORTOJ.
ĴALUZO VERE VULPA.
TEMPO KUNKULPA.

RAKONTO
CERTE MALGAJA.
PROVOKA DIAFANE.
AFERO RUZA , KAJA.
JA,TRE MALGAJA.

PLUVAS PLU.
VUNDITA KORO .
MEMOROJN VIŜAS LARMOJ..
SANIGA ESTAS PLORO.
SAVO POR KORO.

VERKIS MIRIĈ JADRANKA LAŬ ĈINESKO 3,5, 7,7,5 /SOPIRO AL SUDO


noto -Kaja -virina nomo