EK BRILOS
JARŜANĜA FESTO
EN ĈI SOLENA NOKTO.
BELAS PLI NIA NESTO
OL ŜIKA VESTO.

RUĜA VIN`
EN GLASOJ PLENAJ,
MAKULITA TABLOTUK`
KIEL VANGOJ NIAJ,KAJ
KISOJ PASIAJ.

DEZIRO
INTIMIGAS NIN.
EKIS AMOTEKSADO .
BALDAŬ ILI KAŜIS SIN
MALANTAŬ LA PIN`.

TINTINTIS
MURHORLOĜO , VE
NENIU AŬDIS BRUON.
NEK SONORILEGON ĈE
LA PORDEGON,VE!LUNLUMO.
MEZNOKTE KUN NI
EKIS PIROTEKNIKAĴ`.
``ĈE NI ,SAME,.`DIRIS VI
RIDE PLI KAJ PLI.

VERKIS MIRIĈ JADRANKA laŭ ĉinesko/ Sopiro al sudo/3,5,7,7,5