DUM NEĜO VEAS EKSTERE
ARBO FROSTIĜAS SFERE.
MIN VARMIGAS AMO VIA
EĈ EN MALJUNA AĜO MIA.

VINTRA NEBUL` FALINTA
PREMAS LA BRUSTON FORTE,
DUM SUN` EKLEVIĜINTA
NEBULON VIŜIS SIASORTE.

MIN BLUAJ OKULOJ VIAJ GARDAS.
DUM STELOJ FORAJ TREMBRILADAS.
EN BLUA SENFINA ĈIEL` LUME ILI RAJDAS.

NATURO VEKIĜAS
LUMIGITA BRILAS.
ORIENTE SUNO MATENIĜ AS.

VIVU AMO, KREDO
ESPERO KAJ MALTRISTO,
ĈIO EN LA NOMO DE KRISTO.

VERKIS MIRIĈ JADRANKA

AL LA SERBA POPOLO MI DEZIRAS BONEGAN NOVJARON !!!!!! LAŬ JULIANA KALENDARO LA 14AN DE JANUARO 2014