ESPERO,
JA,ELIKSIRO
LA INTERNON LUMIGAS.
ENERGIA TRANSIRO.
MENSA RONDIRO.

DO,VORTO
PAROLFADENO.
MONDE KUNLIGAS HOMOJN
POR PLI BONA KOMPRENO.
LINGVO TRA BENO.

ESPERANT`
ARTEFARITA,
LINGVO MONDE UZITA,
DE ZAMENHOF KREITA.
CEL` PLENUMITA.

EN LANDO
TRE DEZIRATA,
NOME,ESPERANTUJO,
ESTAS JAM PAROLATA,
LINGVON,ŜATATA.


AMIKEC`
INTERNACIA,
PONTO AL TRADICIA
KULTURO.SENNACIA .
TRUDO NENIA.


VERKIS MIRIĈ JADRANKA LAŬ ĈINESKO 3,5,7,7,5