GLOREGA REĜINO MIA,
DIPATRINO,PER SIAJ ĈIONPOTENCAJ PREĜOJ
FORPELU DE MI ,PIA SERVANTO VIA,
ĈAGRENON,FORGESEMON,
MALRACION,MALLABORON, KAJ ĈIUJN MALBONAJN
PENSOJN EL MIA MIZERA KORO,
KAJ EL MIA FRENEZINTA MENSO,
KAJ ESTINGU LA AVIDOFLAMON MIAN,
ĈAR MI ESTAS MIZERULO KAJ MALFORTULO.
SAVU MIN DE MIAJ MULTAJ AMARAJ MEMOROJ ,
KAJ LIBERIGU MIN DE ĈIUJ MALBONAJ AGOJ,
ĈAR VI ESTAS BENITA
DE ĈIUJ GENERACIOJ,KAJ ONI CELEBRAS
VIAN GLOREGAN NOMON TRA ĈIUJ JARCENTOJ.
AMEN!