DESI SE : DA SE ZAČUDIM,
KAD ME IZNENADA RASTUŽE:
KIŠICA PLAHA,
IL JEDNA SMEĐA DEČIJA GLAVA
U KOJU SE ZAGLEDAM DUŽE.

OKAZAS:SE MI MIRAS,
KIAM ONI MIN SUBITE MALGAJIGAS:
PLUVETO SUBITA
AŬ IU IFANA KAPO BRUNETA
EN KIUN MI FIKSE RIGARDAS.

DESI SE DA SE PROBUDIM,
OD NOĆI BLIZU NEBA PLAVA,
I STAVIM RUKU NA SRCE
ŠTO KUCA JAKO.

OKAZAS KE MI VEKIĜAS,
DE NOKTO PROKSIME DE ĈIELO BLUA,
KAJ MI METAS MANON SUR KORON
KIU FORTE BATAS.


I DA SE TAD U MISLIMA ZANESEM,
I OSETIM POLAKO,POLAKO:
DA JE MLADOST PROŠLA,
PA SE STRESEM.

KAJ MI TIAM ENPENSITA,
SENTAS MALRAPIDE,MALRAPIDE,
KE JUNECO PASIS,
KAJ MI SKUIĜAS.PESMICA POEMETO

RECI,KADA BI MOJ OSMEH BLED,
RASTOPIO SE KAO CVET
POLA SAN A POLA LED.

DIRU,SE MIA PALA RIDO
DEGELIĜUS KIEL FLORO
DUONON DE LA SONĜO KAJ DUONON DE LA GLACIO.

KAD BIH JOŠ JEDNOM
MOGAO DA VOLIM...
SE MI ANKORAŬ
POVUS AMI.....

DA L‚BI MI TAD BILO DOBRO SVUD,
I ŽIVOT BIO MANJE LUD?

ĈU AL MI ,TIAM ESTUS ĈIE BONE
KAJ VIVO ESTUS MALPLI FRENEZA?


ILI BIH I TAD KAO SAD
MORAO DA SE SMEŠIM I RAZBOLIM,
I DA UMREM?

AŬ ĈU MI TIAM KIEL NUN
MI DEVUS RIDI KAJ MALSANIĜI
KAJ MORTI.?

KAD BIH JOŠ JEDNOM
OSETIO DA VOLIM,VOLIM?

SE MI ANKORAŬ UNUFOJE
SENTUS KE MI AMAS,AMAS?


MILOŠ CRNJANSKI NASKIĜIS LA 26 AN DE OKTOBRO 1893 EN ĈONGRAD-EN AŬSTROHUGARIO/HODIAŬA HUNGARUJO /,EN LA POVRA CIVITA FAMILIO.LA PATRO TOMA ESTIS MALRANGA OFICISTO KIU ESTIS ELPELITA PRO SIA FORTA DEFENDO DE LA SERBA MINORITATO .LIA PATRINO NOMIĜIS MARIJA VUJIĈ DEVENA EL PANĈEVA
1921 LI VIZITIS PARIZON KIE LI DIPLOMIĜIS ĈE SORBONA KAJ KOMENCIS TRADUKI EL LA FRANCA KAJ ANGLA .
TRI MONATOJN LI PASIGAS EN ITALIO KIE LI RENKONTIĜIS KUN IVO ANDRIĆ TIAMA SEKRETARIO DE LA SERBA AMBASADO EN VATIKANO.
SOMERE LI REVENAS SERBION KAJ EN SEPTEMBRO LI FORIRIS AL MOSTAR KIE LI EKKONIS MULTAJN SERBAJN MODERNAJN VERKISTOJN ,KAJ LI FARIĜIS KUNLABORANTO DE LA UNUAJ NUMEROJ DE ‚‚ZENITO‚‚