BELEGA
KOLOMBOPARO.
KUNFLUGADO TRA NUBOJ.
KONCERTOJ KUN BIRDARO.
ĈIAM EN ARO.

FELIĈA
KOLOMBUMADO.
SUNBRILO EN OKULOJ.
FLORANTA KORKANTADO.
DUM FLUGSURFADO..

ĈIELO
KIEL SENFINO.
TROVI RUĜAJN TEGMENTOJN .
NESTON FARI POR INO.
LA KOLOMBINO.

RENDEVU`
INTER BRANĈARO.
SUBITA SUNSUBIĜO.
SURTERE GVATIS BESTARO.
VE,BIRDA PARO.

EKFALO.
BRUOJ KAJ KRIOJ.
VENKO DE MIGRA KATO .
FORFLUGIS ALTEN BIRDOJ.
MALGAJAJ PERDOJ!

VERKIS MIRIĈ JADRANKA LAŬ ĈINESKO 3,5, 7,7, 5