MIHOLJTAG`
AŬTUNO BENA.
SUBITA VETERŜANĜO
VARMA KAJ PLUVOPLENA
IĜIS SERENA.

EKFLIRTIS
SEKAJ FOLIOJ
VENTOFUNEBRA DANCO..
FALIS TEREN FOLIOJ .
PUTRIS TILIOJ.
.

FONTANO,
JEN,VAPORIĜIS .
LA PLUVGUTOJ ARIĜIS .
SURFACE TUJ GRANDIĜIS.
BRILE ONDIĜIS.

NOKTIĜIS.
BIRDOPEPADO.
AŬDIĜIS ALTAJ SONOJ.
KAJ ĤORUSA KANTADO .
LUNAPERADO.

NOVA TAG`.
BLUIS ĈIELO.
EN BESTOKAVO MELO.
ĈE NI , EL PLENA KELO
DOLĈA MIELO..

VERKIS MIRIĈ JADRANKA LAŬ ĈINESKO 3,5,7,7,5
.
PS.
MIHOLJTAGO LAŬ ORTODOKSA KALENDARO OKAZAS ĈIAM LA 12A DE OKTOBRO -ONI ALNOMIS LA TAGOJN DEPOST LA 12A DE OKTOBRO MIHOLJA SOMERO