POEMO
SKRIBITA POR VI,
PLENAS DE SUBTILECO.
ELTIRAS RIDON DE VI,
TRE KARAN ,POR MI.

RIDO POR
PLI BONA VIDO.
POR NIA PLUA DAŬRO
TRA UNIVERSO,IDO.
JE ĈIU FIDO !

PANJA SIN`,
ALLOGA LOKO.
VARMA KAJ MILDA NESTO .
FORTA KIEL ROKO,
PANJA ALVOKO.

INFANO!
EN ĈI MORNA TEMP`,
EĤADAS DIABENE.
LUMIS DE ANTIKVA TEMP`
AL LA NOVA TEMP`.

JEN, LUMO.
INFANA RIDO
PLIBELIGAS ĈI MONDON.
KONTRAŬ MILITAVIDO
SAVANTA RIDO!..

VERKIS MIRIĈ JADRANKA VERKIS LAŬ ĈINESKO 3,5,7,7,5